Schoolbestuur

 

De VZW Katholieke Scholen Regio Deinze is de inrichter en de
eindverantwoordelijke van het onderwijs op onze school.

Het correspondentieadres is Nieuwstraat 60, 9800 Deinze (Astene).
 

De leden van de beheerraad: 

De voorzitter: Mevrouw Gemma Baekelandt

De heer Roel Baets

De heer Rik De Cooman

De heer Jean-Marie Vanduyfhuys

De heer Rik Verhulst 

De heer Willem Van Damme

Mevrouw Martine De Jaeger

De Heer Patrick De Decker

De Heer Martin Depaepe

De Heer Johan Kets