schoolreglement

Door op onderstaande link te klikken kan u de infobrochure en schoolreglement inkijken. Wijzigingen voor het schooljaar 2019-2020 zijn in kleur gemarkeerd.

Infobrochure en schoolreglement

2019-2020