Schoolraad

De schoolraad is een inspraakorgaan dat samengesteld is uit een verkozen delegatie van personeelsleden en ouders. Ook de plaatselijke gemeenschap is vertegenwoordigd door coöptatie. Elke geleding bestaat uit twee leden. De schoolraad vergadert een drietal keer per jaar. Het behoort tot de bevoegdheid van de schoolraad om mee te denken en advies te geven over heel wat aspecten van het schoolbeleid (behalve personeelszaken). De afgevaardigden van de ouders zijn ook lid van ons oudercomité; zodoende kunnen agendapunten ter bespreking worden aangebracht en kunnen de besproken punten op een doeltreffende manier worden teruggekoppeld naar de ouders.

 

voorzitter: Mevrouw Dorine Vandermoere

 

personeelsleden: Mieke Thaghon , Bart Van Hooreweghe, Dorine Vandermoere
ouderraad/ oudercomité: Wim Goossens ,  Bert Verschuere, Angelique De Neef

plaatselijke gemeenschap: Karen De Jans , Anniek Denewet, Christophe Van der Eecken

  verslag schoolraad 9 oktober 2012

  verslag schoolraad 6 februari 2012

  verslag schoolraad 18 juni 2012

  verslag schoolraad 17 september 2013

  verslag schoolraad 5 februari 2013

  verslag schoolraad eind schooljaar 2012-2013

verslag schoolraad 3 september 2014

verslag schoolraad 9 februari 2015

verslag schoolraad 16 juni 2015

verslag schoolraad 6 oktober 2015

verslag schoolraad 23 februari 2016

verslag schoolraad 21 juni 2016

verslag schoolraad 20 september 2016

verslag schoolraad 7 maart 2017

verslag schoolraad 19 juni 2017

verslag schoolraad 18 september 2017

verslag schoolraad 29 augustus 2018

verslag schoolraad 1 maart 2018

verslag schoolraad 18 juni 2018

bijlage1 verslag schoolraad 2018

bijlage 2 verslag schoolraad 2018

verslag schoolraad 11 februari 2019

verslag schoolraad 17 juni 2019